Poštovani,


dobro došli na stranicu Saveza bosanskih dopunskih škola u Njemačkoj.


Naš cilj je podrška organizovanju vaspitnog i obrazovnog rada na maternjem jeziku djece iz Bosne i Hercegovine i djece porijeklom iz Bosne i Hercegovine, podrška postojećim bosanskim dopunskim školama, razvijanje trajnog i dubokog interesa za domovinu Bosnu i Hercegovinu i njene narode, za rodni kraj i dostignuća u BiH na svim područjima rada i života, čuvanje i bogaćenje maternjeg jezika u svim oblicima usmenog i pismenog komuniciranja, razvijanje naučnog pogleda na svijet, razvijanje interesa za književno stvaralaštvo naroda koji žive u BiH, upoznavanje geografskih i drugih karakteristika BiH, upoznavanje sa kulturnim, naučnim, sportskim i privrednim dostignućima BiH, podsticanje učenika na vlastito stvaralaštvo u skladu sa dobi djece i stepenom razvoja njihovog govora, razvijanje humanih i solidarnih odnosa, tolerancije i uzajamnog poštovanja među svim ljudima i razvijanje pozitivnog odnosa prema zemlji domaćinu.


Smatramo neophodnim da i djeca iz BiH u svijetu imaju mogućnost da pohađaju i dopunsku nastavu na maternjem jeziku, jer bi suprotno za njih bilo pogubno i prijeti da se izgubi svaki trag i kontakt sa njihovim maternjim jezikom, da ga zaborave i da ga se protiv svoje volje odreknu.


Zato vas pozivamo na saradnju i tražimo vašu podršku – UPIŠITE SVOJU DJECU U BOSANSKE DOPUNSKE ŠKOLE!


Jedna izreka, kaže: AKO UMIRE MOJ JEZIK – UMIRE I MOJ NAROD!


Nekoliko misli o jeziku:


„Talijanski sam naučio da bih razgovarao sa Papom, španjolski da bih razgovarao sa majkom, engleski da bih razgovarao sa tetkom, njemački da bih razgovarao sa svojim prijateljima, a francuski da bih razgovarao sa samim sobom.“

(Karlo V.)


„Borba za jezik jeste faktor od prvostepene važnosti za formiranje nacionalne svijesti, jezičkog, kulturnog i svakog drugog identiteta ličnosti“

(L. Kolisevski)


„Poštuj i uči jezik drugih obrazovanih naroda, ali nikada ne zaboravi: Kao što je učenje stranih jezika lijepo, tako je upotreba vlastitog jezika do krajnjih mogućnosti – dužnost.“

(F. Kolcsey)


„Quot linguas calles, tot homines vales. Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.“

(Latinska izreka)


„Jezik je živa snaga sa kojom je vezana ne samo kultura, nego i samo postojanje jednog naroda.“

(Ivo Andric)


„Jezik je bez nogu, ali juri na hiljade milja.“

(Korejska poslovica)


„Govori, da te vidim.“

(Njemacka poslovica)


„Čuvaj rode jezik iznad svega - za njeg'  živi, umiri za njega!“